Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Joan van Horn schrijft ROM-artikel

    Publicaties

14-06-2018

Onze collega Joan van Horn schreef een artikel over de ROM. In het forensische veld wordt nog steeds geROMt met instrumenten die met name gevalideerd zijn voor de reguliere ggz. De Waag heeft een ROM-instrument ontwikkeld die de meest voorkomende klachten meet bij volwassenen behandeld in een forensische polikliniek: De Forensische Klachtenlijst – Revised, waaronder impulsiviteit en gebrekkige zelfregulatie.

Het ontwikkelen van een nieuwe lijst brengt met zich mee dat het ook voor de doelgroep gevalideerd moet worden. Een van de belangrijkste valideringsonderzoeken heeft te maken met de vraag of de gemeten concepten op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd (meetinvariantie) door bijvoorbeeld mannen en vrouwen. Daar gaat dit artikel over.

Samenvatting
In dit artikel wordt de meet- en structurele invariantie beschreven van de Forensische Klachtenlijst voor volwassen cliënten (FKL-R volwassenen. Van Horn, Hendriks & Kraanen, 2015). De FKL-R volwassenen meet acht cognitieve, emotionele en gedragsproblemen (agressie, gebrek aan sociale steun, problematisch middelengebruik, gebrek aan concentratie, gebrekkige zelfregulatie boosheid, impulsiviteit en seksuele problemen) bij ambulante forensische cliënten. De onderzoeksgroep bestond uit 716 cliënten (603 mannen, 113 vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 38.19 (SD=12.47). De analyses bevestigende dat de FKL-R volwassenen invariant is voor geslacht en leeftijdsgroepen (18-23 jaar, 24 jaar en ouder). Met het vaststellen van de meetinvariantie kon er gekeken worden naar verschillen in klachten tussen de subgroepen. Daaruit bleek dat mannen, vergeleken met vrouwen, meer klachten rapporteerden in middelengebruik en meer moeite hadden om hun agressie onder de controle te houden. Jong-volwassenen lieten meer problemen zien in zelfregulatie, maar ervaarden meer sociale steun dan volwassenen ouder dan 24 jaar. In het artikel wordt de klinische relevantie van deze bevindingen besproken. 

Horn, J.E. (2017). The Forensic Symptoms Inventory—Revised (FSI-R Adults): Measurement and Structural Invariance Across Gender and Age Groups. Psychological Reports, 0(0), 1-29. DOI: 10.1177/00332941 17732343

Nieuws

Soortgelijke berichten