Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Doorontwikkeling van het programma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag

    Seksueel Grensoverschrijdend gedrag

13-12-2018

Sinds maart 2018 wordt het zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (SGG) verder ontwikkeld bij de Waag. Volgens Larissa Hoogsteder, hoofd behandelzaken van de Waag, gebeurt dit omdat de behandelaren binnen het programma graag een aantal dingen veranderd willen zien die de cliënten uiteindelijk ten goede zullen komen. Ze legt uit: ‘Een van de wensen is dat de uitkomst van de risicotaxatie – de Static, Stable en Acute - beter aansluit bij de invulling van de behandeling. Ook is er behoefte aan een duidelijk kader voor het basisaanbod en meer  verdieping binnen de behandeling.’  

Onder begeleiding van Larissa Hoogsteder werken momenteel alle programma-verantwoordelijken binnen de zorglijn SGG op de vestigingen van de Waag mee aan de doorontwikkeling. Een van hen is Marc Verheij, behandelaar en teamleider bij de Waag Den Haag. Hij vertelt: ‘We spreken elkaar elke zes weken over nieuwe en aangepaste documenten die geschreven zijn door Larissa Hoogsteder en projectmanager Eveline Schippers. De behandelaren reageren daarop met inbreng vanuit de behandelpraktijk. De eerste versie van het SGG-programma is in 2013 geïmplementeerd. Toen zijn ook de verschillende modules en de handleidingen in gebruik genomen. Dat dient nog steeds als basis voor de behandeling maar we passen het wel grondig aan. Niet alle hoofdstukken en onderdelen sloten voorheen even goed op elkaar aan. Nu proberen we al het materiaal beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast was de risicotaxatie nog niet optimaal geïntegreerd in de startmodule. Die werd wel standaard afgenomen, maar had nog te weinig een expliciete plek in het behandelprogramma. Ook de behandeldoelen, gericht op de dynamische risicofactoren, die worden opgesteld aan de hand van de risicotaxatie zijn beter geïntegreerd in het behandelprogramma. Een SGG-klachtenlijst en een richtingaanwijzer maken voor cliënt en behandelaar inzichtelijk wat de behandeldoelen zijn en hoe daar aan gewerkt kan worden met behulp van het behandelprogramma. We hebben sommige hoofdstukken in de kernmodule uitgebreid; zo was er eerst één hoofdstuk over seksualiteit en nu zijn dat er drie geworden met in bijvoorbeeld het laatste hoofdstuk meer aandacht voor deviant seksueel gedrag en hyperseksualiteit (seksuele preoccupatie).’

‘De startmodule is inmiddels in gebruik genomen, ‘ zegt Verheij. ‘We richten ons nu op de kernmodule. Daarin integreren we ook elementen van het Good Lives Model. Naast het risico gestuurd behandelen hechten we namelijk ook waarde aan het aansluiten bij de positieve behoeften van een cliënt. Er wordt ook gewerkt aan aanvullende modules gericht op het zelfbeeld en stressreductie. Ten slotte wordt er in de nieuwe versie van het behandelprogramma, waar mogelijk, gerefereerd naar passende e-health modules. Ik denk dat we medio 2019 kunnen gaan afronden. Het programma wordt helemaal doorgelicht en gestroomlijnd. Er is nu veel meer verband binnen de behandeling en daar ben ik erg enthousiast over.’
Behandelingen tegen Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag wordt op alle Waag-vestigingen aangeboden. Lees ook de folder: Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag Volwassenen

Nieuws

Soortgelijke berichten