Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Jaarcijfers 2022

Maatwerk voor iedere cliënt

Ook in 2022 stond het bieden van maatwerk centraal in ons werk. Zo zorgen we voor veiligheid. Met onze cliënten werken we aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. En door het ontwikkelen van onze zorgprogramma’s bieden we de hoogst kwalitatieve zorg. Feiten en cijfers over deze onderwerpen en meer, vind je terug op deze pagina.

5 Feiten & cijfers

Aantal cliënten

In 2022 behandelde de Waag in totaal 6.444 cliënten. Hiermee is de geleidelijke daling van het aantal cliënten, waarmee we ook in 2021 werden geconfronteerd, voortgezet. In de uitgebreide toelichting staat het aantal cliënten van de Waag per financieringsstroom uitgesplitst.

Aantal intakes

Er vonden in 2022 3.404 intakes plaats bij de Waag. Dit zijn intakegesprekken met nieuw aangemelde cliënten voorafgaand aan de behandeling. In de uitgebreide toelichting staat het aantal intakes bij de Waag per financieringsstroom uitgesplitst.

Aantal behandelaren

In 2022 werkten er 339 behandelaren bij de Waag, verspreid over drie regio’s: Noord, Midden en Zuid. In de uitgebreide toelichting staat het aantal behandelaren per regio uitgesplitst. De formatie voor teamleiders, secretariaat, onderzoek, behandelzaken en directie is opgenomen onder de regel 'Algemeen'.

Erkende zorgprogramma's

In 2022 werden er vijf zorgprogramma’s aangeboden die effectief zijn volgens eerste aanwijzingen, en acht zorgprogramma’s die erkend zijn als goed onderbouwd. Erkenningen voor de zorgprogramma’s zijn door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies verleend nadat deze ze heeft beoordeeld. In de uitgebreide toelichting lees je hier meer over.

Aantal vestigingen

Ook in 2022 had de Waag 12 vestigingen. Dit was verdeeld in vier vestigingen in regio Noord, drie vestigingen in regio Midden en vijf vestigingen in regio Zuid.

Jaarcijfers 2022

Het totaal aantal cliënten bij de Waag nam in 2022 af ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal behandelaren bij de 12 vestigingen bleef nagenoeg gelijk. Klik hieronder voor alle cijfers inclusief toelichting.

CijfersToelichting


Eerdere jaarverslagen

Hieronder vind je een overzicht van onze eerdere jaarverslagen. 

2021: Veerkracht
2020: Een jaar waarin alles anders was
2019: Verbinding