Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

De Waag Groningen heeft ruimte voor aanmeldingen

  aanmeldingen
  groningen

22-06-2022

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Bij de Waag bieden wij gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag hebben vertoond, of dreigen te vertonen. De behandeling kan zowel vrijwillig als binnen een verplicht kader plaatsvinden.

Op dit moment hebben wij binnen onze vestiging in Groningen ruimte voor nieuwe aanmeldingen van zowel jeugdige als volwassen cliënten. Meer over ons aanbod en hoe cliënten aangemeld kunnen worden volgt hieronder.

Aanbod
De Waag kent verschillende delictgerichte zorglijnen waarbinnen een behandeling kan plaatsvinden:

 • Huiselijk geweld
 • Agressie en vermogen
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Jeugd en jongvolwassenen (gericht op cliënten van 12 tot en met 23 jaar)

Binnen elke zorglijn onderscheiden we zorgprogramma’s die zich richten op bepaalde delicten en doelgroepen. Voorbeelden waaruit onze behandelingen kunnen bestaan:

 • Individuele therapie (o.a. cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR)
 • Online behandeling (eHealth)
 • Systeemtherapie (partnerrelatie- of gezinsgesprekken)
 • Groepsbehandeling (o.a. gericht op emotieregulatie, slaapproblemen of seksueel grensoverschrijdend gedrag)

In al onze behandelingen leveren we maatwerk en werken we aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Aanmelden volwassen cliënt
Volwassen cliënten kunnen in behandeling komen bij de Waag via een verwijzing van de Reclassering of via een verwijzing van de (huis)arts. Informatie over het aanmelden van cliënten vindt u hier: www.dewaagnederland.nl/verwijzers/aanmelden/.  

Aanmelden jeugdige of jongvolwassen cliënt
Het aanmelden van jeugdigen of jongvolwassenen verloopt in eerste instantie via onze aanmeldfunctionarissen, bereikbaar via het algemene nummer en e-mailadres van de Waag Groningen. 

Vragen of overleg over aanmelding?
Dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

E: dewaaggroningen@dewaagnederland.nl
Tel: 023 - 533 81 91
Leonard Springerlaan 21
9727 KB Groningen

Praktische gegevens en contact
Voor informatie over onze openingstijden, eigen bijdrage of andere vragen, kan er contact opgenomen worden met de Waag. Zie hiervoor ook: https://dewaagnederland.nl/contact/de-waag---groningen/.

Wilt u op de hoogte blijven over het nieuws van de Waag Nederland?
Meldt u dan vrijblijvend aan voor onze nieuwsbrief: www.dewaagnederland.nl/nieuwsbrief-aanmelden/.

 

 

Meer informatie over onze zorglijnen 

Hieronder vindt u meer informatie over onze zorglijnen en een aantal zorgprogramma’s.

Huiselijk geweld

Partnergeweld
Het programma is bedoeld voor mensen bij wie in hun relatie sprake is (geweest) van verbaal, fysiek, seksueel of psychisch geweld, door één of beide partners. In de behandeling staat veiligheid voorop. Is de relatie intact en is er nog geregeld sprake van enige vorm van geweld? Dan zal de focus van de behandeling in eerste instantie liggen op het samen tijdig leren stoppen van een escalerend conflict door middel van een time-out procedure.

Ook als de relatie verbroken is, wordt er met de cliënt een analyse gemaakt van de geweldspatronen en wordt er een veiligheidsplan opgesteld ten behoeve van eventueel contact met de ex-partner of met een nieuwe partner. Wanneer de situatie (weer) voldoende veilig is, kan er worden gewerkt aan een meer structurele verandering bij één of beide partners. Individuele gesprekken of partnerrelatietherapie kunnen worden ingezet om meer inzicht te krijgen in schadelijke patronen, relatievaardigheden te verbeteren en het gevoel van verbondenheid te herstellen. Andere thema’s die aan de orde kunnen komen zijn overmatig controleren van de partner, intimiteit en seksualiteit.

Kindermishandeling
Het programma is bedoeld voor situaties waarin kinderen slachtoffer zijn van mishandeling en/of getuige zijn van geweld tussen hun ouders of andere gezinsleden. De behandeling is waar mogelijk gericht op het hele gezin. Alle instanties waarmee het gezin te maken heeft worden zo veel als mogelijk betrokken, zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan het herstel van veiligheid en vertrouwen in elkaar. In de eerste fase worden er met alle betrokken partijen afspraken gemaakt over wat er moet gebeuren om het geweld te stoppen. Wanneer het voldoende veilig is, kan er worden gewerkt aan de onderliggende oorzaken van het geweld.

Stalking
Het programma is bedoeld voor mensen die ervan beschuldigd worden dat zij een ex-partner, kennis, (oud-)collega of een ander persoon belagen met ongewenste e-mails, berichten op de telefoon, brieven, bezoeken en andere pogingen om contact te hebben. Vaak is er aangifte gedaan of is er al een veroordeling door de rechter. De behandeling is erop gericht het stalken te stoppen, te onderzoeken welke motieven eraan ten grondslag liggen en cliënten te helpen hier op een andere manier mee om te gaan zodat zij niet opnieuw in de problemen komen.

Agressie en vermogen        

ARopMaat.
Het programma richt zich op het verminderen van agressief gedrag. Er is onder andere aandacht voor het verminderen van gevoelens van boosheid en stress, het verbeteren van de impulscontrole en het vergroten van inzicht in gebeurtenissen en gedachten die agressief maken. De interventie maakt gebruik van een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van doe-oefeningen (dramatherapeutische technieken en aangepaste mindfulness oefeningen), waarbij continu aandacht is voor het motiveren en het vergroten van het geloof in eigen kunnen om zo de leerbaarheid te verbeteren. Het betrekken van het netwerk en eventuele partner is relevant voor het waarborgen van de continuïteit en veiligheid.

Vermogen
Het programma richt zich op het verminderen van het plegen van vermogensdelicten. Er is onder andere aandacht voor het verminderen van problemen op het gebied van financiën, werk en huisvesting. Ook wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan het verbeteren van het zelfbeeld en het verminderen van impulsiviteit en goedpraters (smoesjes die het delictgedrag goedpraten).

Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Het programma is gericht op het terugdringen van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er is onder meer aandacht voor het thema seksualiteit, het vergroten van inzicht in en controle over gebeurtenissen en gedachten die seksueel grensoverschrijdend gedrag veroorzaken, en het versterken van het sociale netwerk. Er kunnen verschillende aanvullende modules worden ingezet; denk hierbij aan modules gericht op het verminderen van impulsiviteit, het verbeteren van probleemoplossende vaardigheden en het omgaan met emoties.

Ook biedt de Waag een aparte behandeling aan voor mensen die problemen hebben doordat zij kindermisbruik plaatjes of video’s downloaden. Tijdens deze (doorgaans kortdurende behandeling) wordt onderzocht welke functie dit gedrag heeft en hoe downloaden in de toekomst voorkomen kan worden.