Als verwijzer een cliënt aanmelden?

Dat kan door middel van een telefoontje naar een van de poliklinieken van de Waag, maar ook via onderstaand digitaal aanmeldformulier. Ga naar onze contactpagina voor de adressen.

Procedure

Bij de aanmelding van een cliënt volgen wij de volgende vijf stappen. Voor alle duidelijkheid: een cliënt kan zichzelf niet aanmelden via onderstaand formulier!

1. Aanmelding: een verwijzer belt met de betreffende vestiging van de Waag en vraagt naar iemand die aanmeldspreekuur heeft óf vult het digitale aanmeldformulier in. Om een cliënt in behandeling te kunnen nemen, is ofwel een indicatiestelling van de reclassering nodig ofwel een (huis)arts verwijzing nodig waarop specialistische GGZ vermeld staat met diagnostische informatie (bijvoorbeeld een dsm-classificatie) die aanmelding bij de Waag onderbouwt en waarop datum en naam van de (huis)arts staat vermeld.

2. Uitnodiging: wanneer de verwijzing is goed gekeurd, krijgt de cliënt een uitnodiging voor een intakegesprek.

3. Intakegesprek volgt.

4. Intakevergadering: in de intakevergadering besluit een multidisciplinair team van behandelaars op basis van alle gegevens of een behandeling bij de Waag zin heeft.

5. Uitslag: het besluit wordt snel aan de cliënt en de verwijzer bekendgemaakt. Als de verwijzer niet de huisarts is, brengt de Waag deze in principe eveneens op de hoogte. Bij de polikliniek kunnen cliënten in de meeste gevallen binnen enkele weken met de behandeling beginnen.

Privacy-verklaring aanmeldingen voor De Waag:
Het doel van dit formulier is om het aanmelden van (potentiele) cliënten te vereenvoudigen voor verwijzers en een doeltreffende beoordeling van de aanmelding en communicatie met een cliënt mogelijk te maken. Bij het gebruik van deze website ontvangt De Waag persoonsgegevens van potentiele cliënten via Floro Webdevelopment. Deze gegevens gebruikt De Waag in het kader van een aanmeldingsprocedure om de geschiktheid voor een eventuele behandeling te bepalen en contact met de betrokken persoon op te kunnen nemen.

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is de toestemming van de cliënt. Deze stemt in met het invullen van het formulier door verwijzers en de verwerking van de gegevens uit het formulier door De Waag. Hij of zij bepaalt welke persoonsgegevens worden verstrekt. Cliënten hebben het recht deze toestemming op elk gewenst ogenblik in te trekken. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitnodigen voor een intakegesprek en uiteindelijk het aanbieden van behandelingen.

De Waag is de verwerkingsverantwoordelijke wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van cliënten. Alle vragen inzake privacy kunnen nagelezen worden onder de FAQ op deze website van DFZS onder ‘privacyverklaring’ of voorgelegd worden aan diegene die de intake doet of de (toekomstig) behandelaar bij de Waag.

Dit aanmeldingsformulier is een service die door Floro Webdevelopment is ontwikkeld. Floro Webdevelopment heeft voor het verzorgen van deze dienst mogelijk toegang tot de persoonsgegevens van kandidaten. Met hen is een overeenkomst gesloten om de privacy van gegevens te waarborgen overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving (de AVG, die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is). Floro Webdevelopment is niet buiten de EU werkzaam. 

Persoonsgegevens van cliënten worden tijdens het aanmeldproces door Floro Webdevelopment verwerkt voor zover dit nodig is om een aanmelding bij De Waag mogelijk te maken. Floro Webdevelopment zal na beëindigen van de correspondentie met De Waag overgaan tot wissen van de gegevens, uiterlijk na 2 maanden. 

Cliënten kunnen op elk moment contact opnemen met De Waag om hun recht uit te oefenen op inzage, rectificatie of (eerder) wissen van hun persoonsgegevens, om beperking te vragen van de verwerking van hun persoonsgegevens, om bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan en om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen. Daarnaast hebben cliënten het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

Aanmelden Volwassenen

Vul onderstaande gegevens in. Voor alle duidelijkheid: een cliënt kan zichzelf niet aanmelden via dit formulier! Indien je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met een Waag vestiging ( klik hier voor contactgegevens).

Na het versturen van het formulier en de huisartsverwijzing, neemt de Waag telefonisch contact met je op om de aanmelding door te nemen.

Klik hier om de privacyvoorwaarden van De Waag Nederland te lezen.

* Verplicht

Uw gegevens als verwijzer
 
 
Aanmelding voor Waag vestiging
Gegevens van cliënt
 
 
Gegevens huisarts cliënt
 
 
 
 
Reden aanmelding
Juridisch kader
Juridische kader
 

de Waag is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten